Operační systémy a databáze - A3B33OSD
Verze: Letní semestr 2013/2014

Podklady k přednáškám
budou průběžně doplňovány a modifikovány během semestru.
Zde uvedený časový rozvrh přednáškových témat je jen orientační a může být v průběhu semestru modifikován.

Téma
č.
Datum Náplň  ppt   pdf  pdf 4 na
stránce
01 20.02.2014 Úvod k předmětu. Přehled počítačového hardware, hypotetický počítač.  ppt   pdf   pdf 
02 27.02.2014 Pojem operační systém (OS), jeho typy a architektury,
služby (OS) a jejich volání, API standardy.
 ppt   pdf   pdf 
03 06.03.2014 Výpočetní procesy a jejich životní cyklus. Plánování procesů.
Vlákna a jejich implementace, vztah k procesům. Problém souběhu.
 ppt   pdf   pdf 
04 13.03.2014 Plánování práce procesorů, plánovací algoritmy.
Systémy reálného času a plánování v nich.
 ppt   pdf   pdf 
05 20.03.2014 Meziprocesní komunikace, synchronizace procesů a vláken.
Problém uváznutí, možnosti řešení.
 ppt   pdf   pdf 
06 27.03.2014 Správa paměti: techniky a problémy, segmentace, stránkování.
Virtualizace, problém "výprasku", pracovní množina.
 ppt   pdf   pdf 
07 03.04.2014 Souborové systémy, organizace dat na vnějších pamětích,
alokace diskového prostoru, principy, řešení, ochrany.
 ppt   pdf   pdf 
08 10.04.2014 Tvorba spustitelného programu aneb
"Od zdrojového programu k procesu".
 ppt   pdf   pdf 
09 17.04.2014 Úvod do databází, datové modely. Principy návrhu databází.
Abstrakce, schémata. E-R datový model.
 ppt   pdf   pdf 
10 24.04.2014 Relační model dat, relační algebra, klíče, integrita dat.
Dotazovací jazyk SQL, vztah k relacím.
 ppt   pdf   pdf 
11 29.04.2014
ÚTERÝ
Přesun výuky
Ukládání dat a vyhledávání v nich. Indexace, hashování.  ppt   pdf   pdf 
12 15.05.2014 Transakce a jejich vlastnosti (ACID).
Souběh transakcí jako úloha synchronizace. Zotavení z chyb.
 ppt   pdf   pdf 
13 22.05.2014 Architektury databázových systémů. Distribuované DBMS.  ppt   pdf   pdf 

 

Literatura
Cvičení

Zkouška a její organizace

Doplňující informace a odkazy k předmětu