Operační systémy a sítě - A4B33OSS
Verze: Zimní semestr 2013/2014

 

Podklady k přednáškám
budou průběžně doplňovány a modifikovány během semestru

Téma
č.
Datum Téma ppt  pdf  pdf
4 na stránce 
01 24.09.2013 Úvod, organizace předmětu. Přehled počítačového hardware, hypotetický počítač  ppt   pdf   pdf 
02 01.10.2013 Pojem operační systém (OS), jeho typy a architektury, služby OS a jejich volání,
API standardy.
 ppt   pdf   pdf 
03 08.10.2013 Výpočetní procesy a jejich životní cyklus. Plánování procesů.
Vlákna a jejich implementace, vztah k procesům. Problém souběhu.
 ppt   pdf   pdf 
04 15.10.2013 Plánování práce procesorů, plánovací algoritmy.
Systémy reálného času a plánování v nich.
 ppt   pdf   pdf 
05 22.10.2013 Meziprocesní komunikace, synchronizace procesů a vláken.
Problém uváznutí, definice, přístupy k řešení.
 ppt   pdf   pdf 
06 29.10.2013 Správa paměti: techniky a problémy, segmentace, stránkování.
Virtualizace, problém "výprasku", pracovní množina.
 ppt   pdf   pdf 
07 05.11.2013 Souborové systémy, organizace dat na vnějších pamětích,
alokace diskového prostoru, principy, řešení, ochrany.
 ppt   pdf   pdf 
08 12.11.2013 Tvorba spustitelného programu aneb "Od zdrojového programu k procesu".  ppt   pdf   pdf 
-- 19.11.2013 Z časových důvodů původní plán náplně přednášek o týden posunut.
09 26.11.2013 Úvod do počítačových sítí, modely "ISO-OSI" a "TCP/IP". Technologie LAN,
propojování LAN. IP adresování, datagramy, směrování. Lokální doručování (ARP).
 ppt   pdf   pdf 
10 03.12.2013 Základní protokoly Internetu (ICMP, UDP, TCP).
Protokol TCP/IP, vlastnosti, virtuální spoje.
 ppt   pdf   pdf 
11 10.12.2013 Virtuální privátní sítě, tunelování. NAT. Filtrování IP (firewally).
Podpora sítí v OS, sokety a jejich programování, schéma klient-server.
 ppt   pdf   pdf 
12 17.12.2013 Vybrané aplikační IP protokoly: SMTP a POP3 (pošta, souvislost s DNS),
HTTP (web), Telnet, SSH (vzdálený přístup)
        
    Networking Glossary - anglicky   

 

Literatura

Cvičení

Zkouška a její organizace

Doplňující informace a odkazy k předmětu