Spolehlivost a komplexní řízení jakosti

Přednáší:

     Ing. Libor Přeučil, CSc.

 

Cvičí:

     Mgr. Miroslav Kulich

     Ing. Tomáš Hlavatý

     Ing. Jiří Pavlíček

 

 
 
 
 
 

Slidy z přednášek

Spolehlivost a diagnostika
Zákon rozdělení poruch, základní rozdělení
Rozdělení diskrétní náhodné proměnné, Odhad parametrů zákona rozdělení
Spolehlivost soustav
Teorie obnovy
Markovovy modely
Markovovy modely - pokr.
Návrh a řízení kvality procesů
Návrh a řízení kvality procesů - pokr.
Smyčka statistického řízení procesu
 
 
 
 
 

Zadání semestrální práce (nutné pro získání zápočtu)

1) Spočítejte pravděpodobnost bezporuchového provozu zapojení diod na obrázku. Pravděpodobnost zkratu diody je 0.1, pravděpodobnost přerušení diody je 0.05.

2) Nakreslete graf závislosti R(t) na čase (použijte např. MATLAB) a určete čas, kdy R(t)=90% a kdy R(t)=75%, intenzita poruch je definována takto:

3) Uvažujte zálohovaný systém s přepínáním skládající se ze dvou prvků. Intenzita poruch jednoho prvku je l=1. V případě, že jsou oba prvky vadné, je celý systém vyměněn s intenzitou m=5. Nakreslete Markovův graf soustavy a zjistěte pravděpodobnost bezporuchového provozu.