Y33TSW – Testování a kvalita softwaru

Zimní semestr 2010/2011, 2 hodiny předná±ky, 2 hodiny cvičení týdně.

Předná±ka je v čtvrtek od 18:00 do 19:30 v posluchárně KN:E-107 (Zengerova poslucharna, Karlovo náměstí) .

Cvičení jsou rozvr·ena do poslucharny G-3 (Karlovo náměstí):

Předná±ející:

Cvičící:

Rozcestník předmětu:

Předná±kyTýden semestru

Datum

Předná±ející

Obsah předná±ky

Prezentace, Články

1

23.9.2010

R.Mařík

Přehled. Koncept kvality

00.tsw.pdf,

2

30.9.2010

I.Havel

Nástroje kvality

02.nastrojeKvality.pdf

3

7.10.2010

I.Havel

Modely procesu vývoje softwaru.

03.softwarovyProces.pdf,

4

14.10.2010

D.Vaněk

Procesní standardy

04.standardy.pdf, CMM 1.1, Key Practices CMM 1.1, FEL-04_doplnek_Dimenze_kvality_FURPS.ppt,

FEL-04_doplnek_Test_Maturity_Model_a_SPIM.doc,

FEL-04_Standardy_v_testovani_01.ppt

5

21.10.2010

I.Havel

Metodika testování

05.metodologie.pdf

6

4.11.2010

I.Havel

Dokumentace. Konfigurační řízení. Správa po·adavků.

06.dokkonpoz.pdf

7

11.11.2010

D.Vaněk

Softwarové chyby a jejich základní chyby.

Testování u·ivatelského rozhraní a WWW.

07.softwaroveChyby.pdf

10.WWWTestovani.pdf

8

18.11.2010

I.Havel

Strukturované testování

08.strukturovaneTestovani.pdf

9

25.11.2010

D.Vaněk

Testování objektově-orientovaného softwaru

09.ooTestovani.pdf,

FEL-09_doplnek_OO_testovani-ortogonalni_pole.jpg,

FEL-09_doplnek_OO_testovani-varianty a ortog-pole.xls

10

2.12.2010

D.Vaněk

extra téma "Test Management"

FEL-extra_doplnek_Test Elements Model - Test Data Set Execution.bmp,

FEL-extra_doplnek_Framework CAST.ppt,

FEL-extra_doplnek_Test Elements Model - Testability Procedure.bmp,

FEL-extra_doplnek_Test Elements Model.bmp,

FEL-extra_doplnek_Test Model.bmp,

FEL-extra_doplnek_Zamereni -View_Angles_to_Test_Scope.ppt,

FEL-extra_Test Management.ppt,

FEL-extra_View_ Angles_to_Test_Scope_01.ppt,

11

9.12.2010

I.Havel

Testování jednotek

11.testovaniJednotek.pdf

12

16.12.2010

D.Vaněk

Automatizace návrhu testů

12.automatizaceTestovani.pdf,

FEL-12_Automatizace_v_testovani.ppt

13

20.12.2010

D.Vaněk

Metriky testování

13.metriky.pdf,

FEL-13_doplnek_Issue Management.xls,

FEL-13_Mereni v overovani kvality.ppt,

FEL-13_ProjectX_XLS-Test Coverage and Success Rate.xls,

 

Prezentace předná±ek jsou průbě·ně aktualizovány. Zatím neexistuje vhodný učební text. Prezentace proto obsahují o něco více ne· je ve skutečnosti na předná±kách probráno.

Stránku udr·uje Radek Mařík, MarikR@fel.cvut.cz

Poslední změna 2011.01.10 09:57