X33KUI Kybernetika a umělá inteligence ZS2005/2006
Cvičení úterý 16:15-17:45 a 18:00-19:30, paralelky 113 a 114

Stránky předmětu

Cvičící: Marek Obitko obitko@labe.felk.cvut.cz/Petr Štěpán stepan@labe.felk.cvut.cz

Udílení zápočtů (známka dle informací na těchto stránkách): čtvrtek 12.1. v 13:00 v místnosti K130; poté každé úterý do konce zkouškového období ve 12:45 v místnosti K130 (Petr Štěpán). Poslední den, kdy lze zápočet udělit, je 24.2.2006.

Podmínky zápočtu a hodnocení - viz též stránky předmětu

Exkurze

   V týdnu 10.-14.10 je náplní cvičení exkurze do Gerstnerovy laboratoře. Doba konání:

Úloha číslo 1

   Obecné podmínky    Zadání:
1. Hanojská věž
Hanojská věž je složena ze tří kůlů, na kterých jsou navlečeny 4 kruhy různých velikostí. Na začátku jsou všechny kruhy navlečeny na prvním kůlu, jak je vidět na obrázku (a). Cílem úlohy je přemístit všechny kruhy na prostřední kůl, viz obrázek (b), ale povoleno je pouze přemístit kruh z jednoho kůlu na druhý a není možné, aby byl na jednom kůlu umístěn větší kruh na menším kruhu. Vaším úkolem je sestavit program, který tuto úlohu vyřeší.
(a)
(a)
(b)
(b)2. Lišák (devítka)
Na šachovnici 3x3 je místěno 8 kamenů s čísly. Cílem této úlohy je postupným posouváním kamenů na volné místo (vždy jen kámen na sousedním poli, nikdy ne kámen přes roh) je poskládat do cílové polohy. Vaším úkolem je napsat program, který načte aktuální stav šachovnice a vytiskne posloupnost tahů do cílové polohy.

1
2
3
4
5
6
7
83. Skládání čtverce 4x4
Napište program, který je schopen z níže uvedených tvarů sestavit čtverec 4x4.

4. Osm dam
Napište program, který bude schopen rozmístit 8 dam na šachovnici 8x8 tak, aby se navzájem neohrožovaly a případně nalezne všechny varianty.

5. Zakódovaný obrázek
V následujícím obrázku je každé pole buď bílé nebo černé. Souvislý počet černých polí uvádí čísla na kraji řádků a sloupců. Počet bílých polí je neznámý. Mezi souvislými úseky černých polí je vždy alespoň jedno pole bílé. Napište program, který zjistí jak vypadá uvedený obrázek.


3
4
1
1
5
2
1


1 2


2 2


4


1 1


1 1
6. Přelévání vody mezi třemi nádobami
Napište program, který nalezne posloupnost přelévání vody tak, aby byl odměřen zadaný objem vody. Každou nádobu můžete buď úplně napustit, úplně vyprázdnit nebo přelít do jiné nádoby tak, aby jedna z nádob byla buď úplně plná nebo prázdná. Jako vstup programu bude požadovaný objem a objemy nádob.

Úloha číslo 2

Druhou úlohou je implementovat hráče hry Bantumi. Všechny podrobnosti jsou dostupné na zadání na stránce předmětu.


obitko@labe.felk.cvut.cz