Softwarové nástroje pro chudáka vědce

Petr Pošík, <posik@labe.felk.cvut.cz>

Interní seminář NIT, kat. kybernetiky, FEL ČVUT, květen 2007

Co potřebuje chudák věděc vědět?

Kdo citoval mé články?

Evidence publikací pro potřeby „výkaznictví“

Jak zorganizovat svou sbírku článků?

Evidence publikací pro vlastní (výzkumné) účely

Lokální vyhledávání

Štítkování (tagging) lokálních souborů

Štítkování (tagging) on-line zdrojů

Sdílené štítkování vědeckých článků

Svatý grál…

… který by uměl

Matematika v prezentacích