Skriptovací jazyk Bash - osnova výkladu na cvičení

  1. Proměnné
  2. Uvozovky
  3. Zpracování argumentů
  4. Speciální znaky a proměnné
  5. Práce se standartním vstupem a výstupem
  6. Řízení běhu skriptu
  7. Aritmetika
  8. Zpracování textu
  9. Funkce
  10. Další užitečné příkazy a funkce