33SDU - Systémy diskrétních událostí

Předmět prezentuje problematiku systémů, které mají ze své podstaty diskrétní charakter (na rozdíl od diskretizovaných systémů spojitých). Jedná se o systémy kusové výroby, hromadné obsluhy, dopravní systémy apod. Předmět se zabývá jak modelováním tak i řízením a optimalizací chování takových systémů. Pozornost je věnována pružným výrobním systémům a inkrementálnímu rozvrhování, reakcím na poruchy a/nebo změnu parametrů systému.

přednášky | cvičení | studijní materiály|Požadavky a způsob klasifikace.


ORIENTAČNÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK:

 1. (P) Systémy diskrétních událostí (SDU), typy a příklady.
 2. (P) Modelování SDU, účel a základní prostředky. Strukturální a dynamické modely.
 3. (P) Paralelismus v SDU, statická, kapacitní a precedenční omezení.
 4. (P) Grafy a sítě jako základní modelovací aparát.
 5. (P) Petriho sítě (PS), definice, typy, účel, PS jako modelovací nástroj.
 6. (P) Sekvenční systémy a jejich modelování pomocí PS, autonomní PS, barevné PS.
 7. (P) Časované PS, simulace funkce systému, odhalování kritických míst v systémech.
 8. (L) Optimalizační úlohy v SDU, problém rozvrhování, definice, typy úloh.
 9. (L) Výpočetní složitost algoritmů rozvrhování, třídy složitosti.
 10. (L) Klasické a heuristické metody, rozvrhování jako úloha splňování omezení.
 11. (L) Rozvrhování v systémech s jedním a více procesory, typy procesorů.
 12. (L) Rozvrhování v systémech "flow-shop","open-shop" a "job-shop", kritéria optimality.
 13. (L) Pružné systémy a rozvrhování v nich.
 14. (L) Inkrementální rozvrhování, reakce na poruchy a/nebo změnu parametrů systému.

Přednášející:

(P) Ing.Libor Přeučil, CSc.{preucil@labe.felk.cvut.cz}
(L) doc.Ing.Jiří Lažanský{lazan@labe.felk.cvut.cz}

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Editace

PROGRAM CVIČENÍ:

PořadíDatumMístnost Náplň
1.1.3.T204 Úvod, organizace a program předmětu. SDU v úlohách. Úvod do GRAFCETu.
2.8.3.K132 GRAFCET - řešení úloh.
3.15.3.T204 Úvod do Petriho sítí.
4.22.3.K132 Petriho sítě - vlastnosti, řešení úloh.
5.29.3.T204 Petriho sítě - lineární algebra, P invarianty, T invarianty, řešení úloh
6.5.4.K132 Petriho sítě - časované sítě, frekvence v síti, řešení úloh
7.12.4.T204 Petriho sítě - aplikace Petriho sítí, opakování, řešení úloh
8.20.4.K132 Optimalizace - lineární programování, úvod, řešení úloh
9.27.4.T204 Optimalizace - lineární programování, nelineární programování, řešení úloh
10.3.5.K132 Úlohy rozvrhování - rozvrhování na jednom procesoru, řešení úloh
11.10.5.T204 Úlohy rozvrhování - rozvrhování na více procesorech, řešení úloh
12.17.5.???? Rektorský den - cvičení odpadá.
13.24.5.T204 Zápočtový test.
14.31.5.K132 Zápočet

Kromě toho bude na některém cvičení psán průběžný test.

Vedoucí cvičení: 

Ing. Karel Košnar{kosnar@labe.felk.cvut.cz}

Cvičící: 

Ing. Karel Košnar{kosnar@labe.felk.cvut.cz}
Ing. Tomáš Krajník{tkrajnik@labe.felk.cvut.cz}

Přiřazení cvičících na jednotlivá cvičení.

POŽADAVKY A KLASIFIKACE:

Pro připuštění ke zkoušce musí student získat zápočet. Hodnocení předmětu bude provedeno na základě bodů získaných písemnou zkouškou.Podmínky udělení zápočtu

Zkouška

Zkouška je písemná, skládá se z deseti otázek po pěti bodech. Okruhem otázek jsou Petriho sítě, rozvrhování a optimalizace v SDU.
Získané body budou převedeny na známku dle tabulky:

Počet bodůZnámka
< 0 , 24 >
:(
( 24 , 33 >
3
( 33 , 42 >
2
( 42 , 50 >
1

Místnosti: 

Místnost K132 jsou v budově E Fakulty elektrotechnické - Karlovo náměstí 13.
Místnost T204 je v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské - Trojanova ulice 13.
Stránky se mohou průběžně upřesňovat. Pokud objevíte nesrovnalosti, kontaktujte svého cvičícího.

Poslední úprava: 27.02.2005                                        webmaster: tkrajnik@labe.felk.cvut.cz